بلبرینگ KG مدل 6305

بلبرینگ KG مدل 6305 / بلبرینگ 6305 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.