بلبرینگ KG مدل 6306

بلبرینگ KG مدل 6306 / بلبرینگ 6306 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.