بلبرینگ KG مدل 6307

بلبرینگ KG مدل 6307 / بلبرینگ 6307 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.