بلبرینگ KG مدل 6309

بلبرینگ KG مدل 6309 / بلبرینگ 6309 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.