بلبرینگ KG مدل 6309ZZ

بلبرینگ KG مدل 6309ZZ / بلبرینگ 6309ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.