بلبرینگ KG مدل 6310ZZ

بلبرینگ KG مدل 6310ZZ / بلبرینگ 6310ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.