بلبرینگ KG مدل 6311

بلبرینگ KG مدل 6311 / بلبرینگ 6311 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.