بلبرینگ KG مدل 6311ZZ

بلبرینگ KG مدل 6311ZZ / بلبرینگ 6311ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.