بلبرینگ KG مدل 6312

بلبرینگ KG مدل 6312 / بلبرینگ 6312 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.