بلبرینگ KG مدل 6313

بلبرینگ KG مدل 6313 / بلبرینگ 6313 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.