بلبرینگ KG مدل 6315-2RS

بلبرینگ KG مدل 6315-2RS / بلبرینگ 6315-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.