بلبرینگ KG مدل 6317

بلبرینگ KG مدل 6317 / بلبرینگ 6317 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.