بلبرینگ KG مدل 6319ZZ

بلبرینگ KG مدل 6319ZZ / بلبرینگ 6319ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.