بلبرینگ KG مدل 6321

بلبرینگ KG مدل 6321 / بلبرینگ 6321 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.