بلبرینگ KG مدل 6322

بلبرینگ KG مدل 6322 / بلبرینگ 6322 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.