بلبرینگ KG مدل 6322ZZ

بلبرینگ KG مدل 6322ZZ / بلبرینگ 6322ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.