بلبرینگ KG مدل 6324-2RS

بلبرینگ KG مدل 6324-2RS / بلبرینگ 6324-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.