بلبرینگ KG مدل 6324

بلبرینگ KG مدل 6324 / بلبرینگ 6324 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.