بلبرینگ KG مدل 6326

بلبرینگ KG مدل 6326 / بلبرینگ 6326 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.