بلبرینگ KG مدل 6328

بلبرینگ KG مدل 6328 / بلبرینگ 6328 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.