بلبرینگ KG مدل 6330

بلبرینگ KG مدل 6330 / بلبرینگ 6330 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.