بلبرینگ KG مدل 6330ZZ

بلبرینگ KG مدل 6330ZZ / بلبرینگ 6330ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.