بلبرینگ KG مدل 6334

بلبرینگ KG مدل 6334 / بلبرینگ 6334 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.