بلبرینگ KG مدل 6336

بلبرینگ KG مدل 6336 / بلبرینگ 6336 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.