بلبرینگ KG مدل 6336ZZ

بلبرینگ KG مدل 6336ZZ / بلبرینگ 6336ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.