بلبرینگ KG مدل 6338

بلبرینگ KG مدل 6338 / بلبرینگ 6338 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.