بلبرینگ KG مدل 637-2RS

بلبرینگ KG مدل 637-2RS / بلبرینگ 637-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.