بلبرینگ KG مدل 637

بلبرینگ KG مدل 637 / بلبرینگ 637 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6300 می باشد.