بلبرینگ KG مدل 6403-2RS

بلبرینگ KG مدل 6403-2RS / بلبرینگ 6403-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.