بلبرینگ KG مدل 6403

بلبرینگ KG مدل 6403 / بلبرینگ 6403 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.