بلبرینگ KG مدل 6404

بلبرینگ KG مدل 6404 / بلبرینگ 6404 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.