بلبرینگ KG مدل 6405

بلبرینگ KG مدل 6405 / بلبرینگ 6405 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.