بلبرینگ KG مدل 6406

بلبرینگ KG مدل 6406 / بلبرینگ 6406 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.