بلبرینگ KG مدل 6407-2RS

بلبرینگ KG مدل 6407-2RS / بلبرینگ 6407-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.