بلبرینگ KG مدل 6409

بلبرینگ KG مدل 6409 / بلبرینگ 6409 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.