بلبرینگ KG مدل 6411

بلبرینگ KG مدل 6411 / بلبرینگ 6411 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.