بلبرینگ KG مدل 6411ZZ

بلبرینگ KG مدل 6411ZZ / بلبرینگ 6411ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.