بلبرینگ KG مدل 6413-2RS

بلبرینگ KG مدل 6413-2RS / بلبرینگ 6413-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.