بلبرینگ KG مدل 6413

بلبرینگ KG مدل 6413 / بلبرینگ 6413 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.