بلبرینگ KG مدل 6414

بلبرینگ KG مدل 6414 / بلبرینگ 6414 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6400 می باشد.