بلبرینگ KG مدل 6800

بلبرینگ KG مدل 6800 / بلبرینگ 6800 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.