بلبرینگ KG مدل 6800ZZ

بلبرینگ KG مدل 6800ZZ / بلبرینگ 6800ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.