بلبرینگ KG مدل 6801

بلبرینگ KG مدل 6801 / بلبرینگ 6801 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.