بلبرینگ KG مدل 6802

بلبرینگ KG مدل 6802 / بلبرینگ 6802 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.