بلبرینگ KG مدل 6802ZZ

بلبرینگ KG مدل 6802ZZ / بلبرینگ 6802ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.