بلبرینگ KG مدل 6803ZZ

بلبرینگ KG مدل 6803ZZ / بلبرینگ 6803ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.