بلبرینگ KG مدل 6804

بلبرینگ KG مدل 6804 / بلبرینگ 6804 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.