بلبرینگ KG مدل 6805

بلبرینگ KG مدل 6805 / بلبرینگ 6805 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.