بلبرینگ KG مدل 6806

بلبرینگ KG مدل 6806 / بلبرینگ 6806 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.