بلبرینگ KG مدل 6807

بلبرینگ KG مدل 6807 / بلبرینگ 6807 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6800 می باشد.